- vedenie personálnej agendy (pracovné  zmluvy, registrácia zamestnancov, prípravapodkladov pre skončenie pracovného pomeru, zrušenie registrácie a  vyhotovovaniepotvrdení v súvislosti so skončením pracovného pomeru vrátane evidenčných listovdôchodkového zabezpečenia)

- spracovanie  miezd, mesačných výkazov do poisťovní a prevodných príkazovna úhradu miezd a odvodov

- predkladanie prehľadov a hlásení v zmysle platných predpisovvyhotovenie potvrdení pre zamestnancov

- styk s ÚPSVaR

- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

- príprava podkladov pre účtovníctvo

- vedenie mzdových listov zamestnancov