- vedenie peňažného denníka

- vedenie pokladničnej knihy

- vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr

- evidencia pohľadávok a záväzkov

- evidencia majetku a výpočet odpisov

- evidencia DPH a príprava daňového priznania

- spracovanie ročnej účtovnej závierky a príprava daňového priznania