Vedením účtovníctva externou spoločnosťou Vám nevznikajú náklady na:

- mzdy administratívnych zamestnancov

- školenia, vzdelávanie účtovníkov

- náklady na odbornú literatúru

- hardware a účtovnícky software

- spotrebný materiál

Vedením externého účtovníctva našou firmou získate:

- účtovné a ekonomické poradenstvo

- odstránite riziko spojené s vedením účtovníctva – poistenie zodpovednosti za škodu

- nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej a mzdovej oblasti.

- v prípade potreby Vás zastúpime pri komunikácii so štátnymi inštitúciami

- upozorníme Vás na daňové a odvodové povinnosti